Stanowisko

STANOWISKO
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie
z dnia 27 kwietnia 2017r.

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie kieruje wyrazy solidarności do koleżanek i kolegów z  MOZ NSZZ „Solidarność” Grupy ZE PAK S.A. ws. podjętych działań w obronie zwolnionego dyscyplinarnie z pracy przewodniczącego związku.

Na najwyższe potępienie zasługują działania pracodawcy polegające na dyscyplinarnym pozbawieniu pracy działacza związkowego obliczone na zastraszenie i osłabienie związku w zakładzie.

Jest ironią losu, że dzisiaj w wolnej Polsce nadal nie brak ludzi, którzy dialog społeczny próbują zastąpić łamaniem prawa, zastraszaniem i szykanowaniem działaczy związkowych.

W interesie zakładu i załogi wzywamy Zarząd ZE PAK S.A. do odstąpienia od tych działań i bezzwłoczne przywrócenie do pracy przewodniczącego MOZ, bez konieczności oczekiwania na orzeczenie sądu.

Do wiadomości:

  1. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
  2. Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”
  3. Zarząd Spółki ZE PAK S.A.
  4. MOZ NSZZ „Solidarność” Grupy ZE PAK S.A.
  5. a/a