Strajk włoski

7 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU STRAJK WŁOSKI PRACOWNIKÓW HANDLUW MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ GODNEJ PRACY

Rada Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” ogłasza dzień 7 października 2010 r. dniem solidarności z pracownikami handlu. Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (MKZZ) wraz ze swoją europejską strukturą oraz Europejska Konfederacja Związków Zawodowych ustanowiły dzień 7 października Światowym Dniem Godnej Pracy. W tym dniu na terenie naszego kraju odbędzie się akcja protestacyjna pracowników handlu - strajk włoski, polegająca na wykonywaniu przez pracowników obowiązków służbowych w sposób skrajnie obowiązkowy zgodnie ze wszystkimi procedurami ustawodawców i pracodawców. W ten sposób pragniemy zwrócić uwagę pracodawcom i ustawodawcom oraz klientom na pogarszające się warunki pracy i płacowe w całym sektorze handlu w Polsce.Praca w handlu nie chroni już przed ubóstwem. Wielu pracowników całymi latami pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy na umowę na czas określony za coraz mniejsze wynagrodzenia. Bez wątpienia potrzebne są zmiany legislacyjne, które powinny zapobiec dalszej degradacji (patologii) prawa pracy.Zamierzamy zwrócić uwagę na to, że wielu pracowników handlu jest niewłaściwie wynagradzanych. Bulwersują nas bardzo duże dysproporcje płacowe w branży pomiędzy kadrą kierownicza a pracownikami. A przecież każdy ma prawo do godnej pracy, a godna praca to taka, która pozwala na godne życie – wykonywana w dobrych warunkach i odpowiednio opłacana.Mamy nadzieję, że nasi pracodawcy wsłuchają się w głos swoich pracowników i poprawią warunki pracy i płacy w polskim handlu. Apelujemy również do ustawodawców o doprowadzenie do zamian legislacyjnych, które umożliwią powrót do stabilizacji zatrudnienia oraz poprawy warunków pracy i płacy.W trakcje naszego protestu chcemy pokazać i uświadomić naszym pracodawcom, że największym kapitałem w ich firmach są pracownicy. Zwracamy się również do naszych klientów z prośbą o wsparcie naszych postulatów w naszej walce o godziwe warunki pracy i płacy. W dniu protestu prosimy Was o cierpliwość i wyrozumiałość.

Alfred Bujara

Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”

Tel. 505085570