SZKOLENIE DLA DZIAŁACZY ZWIAZKOWYCH

14 października 2014r dział szkoleń regionu konińskiego przeprowadził szkolenie z zakresu podstawowej wiedzy w organizowaniu pracy Komisji Zakładowych oraz zasad tworzenia Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych.

Szkolenie odbyło się w dwóch terminach tj. 14 i 15 października 2014r

W pierwszym terminie swoja wiedzę doskonalili członkowie organizacji zrzeszonych na terenie Oddziałów Koło i Turek. Dość liczna grupa uczestników, która gościła w siedzibie turkowskiego Oddziału, szczegółowo zapoznawała się z zasadami funkcjonowania NSZZ Solidarność i prawem wewnątrzzwiązkowym. W drugiej części uczestnicy zaznajomili się z ustawą o tworzeniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Natomiast 15 października br. 22 członków związku z Konina i Słupcy wzięło udział w zajęciach, które odbyły się w Zarządzie Regionu w Koninie.

Szkolenie przeprowadziła Elżbieta Wdowczyk.