Uhonorowani odznaczeniami

30 czerwca 2011r. ( czwartek ) w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się uroczyste spotkanie , w trakcie którego zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej :

Pani Grażyna Bajerska  odznaczona została Srebrnym Krzyżem Zasługi za całokształt pracy na rzecz Regionu  oraz

Panowie : Stefan Piotrowski i Andrzej Kałużny odznaczeni zostali Srebrnymi Krzyżami Zasługi za całokształt pracy na rzecz społeczności lokalnej .

W uroczystości uczestniczył - jako wnioskodawca - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”  w Koninie – Zdzisław Nowakowski.

 Pani Grażyna Bajerska – dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu jest  Kawalerem Orderu Uśmiechu i laureatką  I-go konkursu Człowieka Roku w byłym województwie konińskim . Nadal aktywnie działała na rzecz nie tylko społeczności lokalnej ale całego Regionu .

Pan Stefan Piotrowski – jeden z założycieli NSZZ „Solidarność” w Regionie konińskim, internowany w stanie wojennym . Mimo , że aktualnie jest emerytem , aktywnie wspiera i uczestniczy w wielu przedsięwzięciach lokalnych.

Pan Andrzej Kałużny – obecnie pełni funkcję przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Oddział ZR w Turku . Od 1989r. pełnił wiele funkcji w NSZZ „Solidarność” , członek Komisji Krajowej i Zarządu Regionu . Udziela się w wielu organizacjach na rzecz społeczności lokalnej .