Wakacyjna przerwa zakończona

W  dniu  11.09.2017 r.  w  siedzibie  Rady  Oddziału  NSZZ ”Solidarność” w  Turku odbyło  się  zebranie członków Rady  Oddziału  i  Przewodniczących  Komisji  Zakładowych.

Przewodniczący  RO  Kol. Andrzej  Kałużny przekazał  zebranym  informacje:  w  sprawie  braku  akceptacji  ze   strony  KK  dot:  proponowanych  zmian  w  ustawie  o  RDS  oraz  nie  w  pełni  zadawalających  zmian   zapisów  w  ustawie  o  związkach  zawodowych  dot:  zrzeszania  się  osób  zatrudnionych  np. na  umowach cywilno-prawnych,  braku  poparcia   Sekretariatu Ochrony  Zdrowia  dla  ustawy  ustalającej  najniższe  zasadnicze  wynagrodzenia  pracowników  medycznych  i  zastrzeżeniach   Leśników  do  przyjętej  ustawy ws  Krajowego  Zasobu  Nieruchomości  pozwalającej  min.  na  przejmowanie  władztwa nad  gruntami  leśnymi  poza  niezbędne  potrzeby.

Ponad  to   poinformował  zebranych  o  porozumieniu  międzyresortowym  ws  wprowadzenia  zmian  w    OFE  i  podpisaniu  w  dniu  01.08.17 r  przez  Pana  Prezydenta  2  ważnych  dla  pracowników    ustaw,  a  mianowicie  o  ochronie  roszczeń  pracowniczych  i  kosztach  sadowych  ws  cywilnych.

Omówił   także  obowiązujące  od  dnia  31.08.2017 r.   zmiany  w  ustawie  o  osobach  represjonowanych  i  działaczach  opozycji antykomunistycznej.  

Obecni  na  spotkaniu  przedstawiciele  organizacji  zakładowych  omówili  aktualną  sytuację  w    zakładach  pracy  i  związku.  Najtrudniejsza  i  niejasna  sytuacja  jest  nadal  w  kopalni  i  elektrowni  „Adamów”, a  także  w  SP  ZOZ w  Turku,  gdzie  obecny  Dyrektor  złożył  rezygnację  z  pracy. 

Na  zakończenie  spotkania   Przewodniczący   Andrzej  Kałużny  zaprosił   związkowców  do   udziału  w  organizowanej  przez  NSZZ ”Solidarność”   w  dniu  16.09.17  pikiecie  przed  budynkiem   biura  Komisji   Europejskiej  w  Warszawie  w związku  ze  sprzeciwem   Komisji  Europejskiej  dot.  przywrócenia  od  01  października  br.  wieku  emerytalnego,  którego  zróżnicowanie  KE  uznaje  za   dyskryminację, i  na  35  Pielgrzymkę  na Jasną Górę  w  dniach  16 i 17.09.2017 r