Wiosenne spotkanie związkowców

W dniu 01.04.2019r. w siedzibie Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Turku odbyło się zebranie członków Rady Oddziału i Przewodniczących Komisji  Zakładowych

Zebraniu prowadził  przewodniczący RO Andrzej Kałużny, który  przekazał  zebranym  informacje  z  prac  ZR  Konin  i   KK,  spotkania  przedstawicieli  KK  z  kierownictwem  PiS,  decyzję Ogólnopolskiego  Sztabu  Protestacyjnego   NSZZ ”Solidarność” ws  protestu  przed  Urzędami  Wojewódzkimi  w  dniu 04.04.19r,  a  także  o  przekazanej  przez  KK  instrukcji  dot.  składania  sprawozdań  finansowych.  Poinformował  również  o  delegowaniu  swojej  osoby  przez  ZR  Konin  do  pracy  na  kolejną  kadencję  w  Powiatowej Radzie Rynku Pracy  w  Turku

Omawiano  także  aktualną  sytuację  w  oświacie  w  związku  planowanym  strajkiem  nauczycieli  i  w  pozostałych  KZ,  gdzie nie  brakuje  problemów  np. w  elektrowni, kopalni i spółce PAK Górnictwo. Niepokojąca  sytuacja  jest  w  MOZ  przy  Starostwie  Powiatowym  związana  z  niekończącym   się  sporem  pomiędzy  związkiem  a  Burmistrzem  Miasta  Turku   objętym działalnością  MOZ-u  przy  Starostwie  w  zakresie  spraw  pracowniczych  pracowników  Urzędy  Miasta.

Ponad  to  na  dzień  25.05.2019r  związkowcy  ustalili  termin  kolejnego  już  Turnieju  Strzeleckiego  KZ   z  Oddziału  Turek  o  Puchar  przechodni  Przewodniczącego  RO  w  Turku.

Na zakończenie spotkania przewodniczący zaprosił związkowców do udziału w dniach 27-28 kwietnia w XX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Solidarności do Lichenia.

TO  NIE   APRYLISOWY   ŻART -  ZEBRANIE   SIĘ  ODBYŁO