Wiosna z problemami

W dniu 04.04.2016 r w siedzibie Rady Oddziału NSZZ ”Solidarność” w Turku odbyło się zebranie członków Rady Oddziału i Przewodniczących Komisji Zakładowych. W zebrani uczestniczył Przewodniczący NSZZ ”Solidarność” ZR Konin Zdzisław Nowakowski. Przed rozpoczęciem zebrania uczestnicy minutą ciszy uczcili 11 rocznicę śmierci Świętego Jana Pawła II

Przewodniczący Rady Oddziału Andrzej Kałużny przedstawił porządek zebrania, którego głównym tematem było omówienie aktualnej sytuacji w zakładach pracy i w Związku, a także informacje z prac KK i ZR. Z przedstawionych przez Przewodniczący KZ informacji z poszczególnych zakładów pracy wynika jednoznacznie , że w każdym zakładzie są problemy ekonomiczne i organizacyjne, które w znacznej części dotykają pracowników. Na obecną chwilę najtrudniejsza sytuacja jest w SP ZOZ, PRI, Urzędzie Miasta, PKS-ie, KWB ”Adamów”, ZE PAK. Problemy nie omijają pracowników Oświaty w związku z niżem demograficznym i planowanymi zmianami w systemie nauki czy PGKiM -u i Mleczarni , gdzie w związku z brakiem podwyżek wynagrodzeń ubożeją rodziny pracownicze, a rozmowy związkowców z pracodawcami nie są łatwe.

Przewodniczący ZR Zdzisław Nowakowski przekazał informacje z prac KK, Krajowej Rady Dialogu Społecznego i WRDS. Omawiając sytuację w regionie konińskim podkreśli, że problemy występujące w zakładach pracy w Turku dotykają również całego regionu z bardzo nie wielkim wyjątkiem , gdzie relacje pracodawca-związki zawodowe są prawidłowe. Problemem w regionie staje się spadek uzwiązkowienia , który jest spowodowany min. odejściami naturalnymi i na emerytury, a przede wszystkim powoływanie w wielu zakładach spółek- córek co sprzyja zmniejszeniu uzwiązkowienia , a czasem całkowitej eliminacji związku.

Przewodniczący RO Andrzej Kałużny przekazał informacje o stanie bezrobocia w powiecie Tureckim, które na koniec 2015r. wynosiło 7,1%, zaprosił związkowców w imieniu organizatorów do udziału w uroczystości z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, która odbędzie się w naszym mieście w dniu 10 kwietnia 2016r. a rozpocznie się o godz. 10 mszą św. w kościele NSPJ.

W imieniu NSZZ ”Solidarność” ZR Konin Przewodniczący Zdzisław Nowakowski zaprosił związkowców do udziału w corocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy do Lichenia , która odbędzie się w dniach 23-24.04.2016 r.