Wyborcze zebranie związkowców z Turku

W dniu 17.12.2018r. w siedzibie Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Turku odbyło sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków Rady Oddziału.

Zebraniu przewodniczył z-ca przewodniczącego RO  Andrzej Filipiak.

Zebranie uczcili minutą ciszy, pamięć zmarłych członków związku w mijającej kadencji.  Po przyjęciu porządku zebrania wysłuchano informacji z działalności Rady Oddziału za okres od 14.10.2014 do 17.12.2018r. Informację przedstawił przewodniczący RO Andrzej Kałużny.

Na kolejną kadencję Przewodniczącym Rady Oddziału w Turku został wybrany ponownie Andrzej Kałużny. Na jego wniosek wybrano prezydium RO w składzie Andrzej Filipiak –z-ca przewodniczącego, członkowie - Jacek Kubiak, Zbigniew Sobiś i Mirosław Wasilewski.

W spotkaniu uczestniczył Starosta Powiatu Tureckiego Dariusz Kałużny, który przedstawił najważniejsze sprawy którymi Rada Powiatu i on osobiście będą się wkrótce zajmowali: poprawa funkcjonowania szpitala, transport publiczny, oświata.

W związku ze zmianami od 01.01.2019r. w  prawie pracy, reprezentatywnością związkową, oraz w związku z koniecznością składania w formie elektronicznej sprawozdań do US, zebrani ustalili na dzień 18.01.2019r. spotkanie z Przewodniczącym ZR Konin.

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok Przewodniczący RO złożył  życzenia:

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku mam przyjemność złożyć w imieniu własnym najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. Niech te Święta będą pełne pozytywnych emocji i mam nadzieję, że spędzicie te cudowne dni wraz z całą rodziną i znajomymi, w doskonałych nastrojach i w równie świetnej harmonii.

Niech w nadchodzącym roku 2019 spełnią się Wasze wszystkie marzenia, niech spełnią się nawet najbardziej nieosiągalne pomysły. Życzę wiele sukcesów w pracy zawodowej i związkowej.