Wyborczy miting związkowy w Turku trwa!

Jerzy Fret nadal przewodniczącym Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PGKIM. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się 10.02.2023r . Członkami Komisji Zakładowej zostali : Górecka-Salamon Emilia, Kałużny Witold, Kozłowski Jarosław i Poszwa Ewa. Elektorami do wyboru delegatów na WZD Regionu Konin w okręgu łączonym zostali: Jerzy Fret, Kałużny Witold, Kozłowski Jarosław i Poszwa Ewa.

17.02.2023r odbyły się dwa zebrania. W Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy SP ZOZ  wybrano ponownie Danutę Majda. Członkami Komisji Zakładowej zostali : Joanna Klimek i Ireneusz Krzemiński. Danuta Majda i Ireneusz Krzemiński elektorami do wyboru delegatów na WZD Regionu Konin w okręgu łączonym.

W drugim 17.02.2023r zebraniu w Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PRI na kolejną kadencję  ponownie wybrano Jerzego Kalinowskiego.  Członkami Komisji Zakładowej zostali: Mirosław Chudzik i Sławomir Łukasz. Elektorami do wyboru delegatów na WZD Regionu Konin w okręgu łączonym zostali: Jerzy Kalinowski i Rafał Kacprzak.

24.02.2023r. w wyborach w Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Nadleśnictwie Turek nastąpiła zmiana pokoleniowa. W miejsce długoletniego przewodniczącego Krzysztofa Gromadę zebrani wybrali na przewodniczącą komisji zakładowej Agatę Wojtczak-Jarońską. Zmiany także w składzie komisji zakładowej. Członkami Komisji Zakładowej zostali : Klaudia Czupryńska, Krzysztof Kołodziejczak, Tomasz Pawlicki i Waldemar Połatyński. Agata Wojtczak-Jarońska i Krzysztof Kołodziejczak elektorami do wyboru delegatów na WZD Regionu Konin.

Wybory z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej nadzorował Andrzej Kałużny.

Informację przygotował: Andrzej Kałużny