Wybory Rady Oddziału

27 października 2014r. w siedzibie Oddziału Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność’ w Słupcy odbyły się wybory Rady Oddziału . Obrady rozpoczął Przewodniczący Rady Oddziału na kadencje 2010-2014 kol. Edward Grajek witając przybyłych członków Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Słupcy oraz zaproszonych gości. Przewodniczącym obrad wybrano kol. Bogdana Kukulskiego. Edward Grajek odczytał sprawozdanie z działalności za kadencje 2014-2018. Rozpoczęto dyskusję nad sprawozdaniem. Komisja skrutacyjna stwierdziła prawomocność posiedzenia wyborczego Rady Oddziału w Słupcy. W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Regionu w Koninie Zdzisław Nowakowski przedstawił obecny skład Prezydium ZR w Koninie oraz jego funkcjonowanie. Na kadencję 2014- 2018 Przewodniczącym Rady Oddziału w Słupcy wybrany został kol. Edward Grajek. Na pierwszym posiedzeniu Rady Oddziału w dniu 7 listopada 2014r. zostanie wyłoniony skład Prezydium Rady Oddziału w Słupcy. Ustalono na posiedzeniu, że skład Prezydium składać się będzie z 3 członków oraz Przewodniczący. Gratulujemy.