Wybory Rady Oddziału

21 października 2014r. w siedzibie Oddziału Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Kole odbyły się wybory Rady Oddziału. Przybyłych na zebranie członków Rady i gości przywitał przewodniczący Oddziału kadencji 2010-2014 - M. Nawrocki. Wśród zaproszonych gości był również Henryk Kranc, który kandyduje do Sejmiku Wojewódzkiego. Część wyborczą spotkania rozpoczęto przypomnieniem Regulaminu funkcjonowania Rady Oddziału. Spośród dwóch kandydujących na funkcję przewodniczącego na lata 2014-2018, różnicą jednego głosu wybrano M. Nawrockiego. Spotkanie zakończyło wystąpienie przewodniczącego Zarządu Regionu Zdzisława Nowakowskiego.