WYBORY W KOMISJACH ZAKOŃCZONE

W dniu 09.04.2018r. w siedzibie Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Turku odbyło się pierwsze po zakończonych wyborach w organizacjach zakładowych spotkanie członków Rady Oddziału i Przewodniczących Komisji Zakładowych.

Na początku spotkania w przed dzień 8-ej rocznicy Katastrofy Smoleńskiej minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich ofiar katastrofy

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE

Na spotkaniu omówiono przebieg wyborów, w trakcie których związkowcy wybierali nowe władze związku na kadencję 2018-2022 oraz delegatów na WZDR Konin. Poza Starostwem Powiatowym, gdzie funkcję Przewodniczącej MOZ, z powodu zamierzonego odejścia na emeryturę dotychczasowego Przewodniczącego Kol. Jerzego Wesołowskiego powierzono Kol. Elżbiecie Suleja – Kotas. W pozostałych organizacjach związkowcy docenili pracę dotychczasowych przewodniczących powierzając im dalsze kierowanie związkiem w swoich zakładach pracy.

Wybranym Przewodniczącym Gratulujemy,
Życzymy Wytrwałości i Sukcesów

W dalszej części Przewodniczący Rady Oddziału Andrzej Kałużny przekazał zebranym informacje z KK i ostatniego posiedzenia ZR Konin, na którym omawiano min. sprawy finansowe, termin WZDR Konińskiego i sprzedaż budynku w Turku. Decyzja ta wywołała wśród członków RO Turek i Przewodniczących KZ ożywioną dyskusję skutkującą podjęciem stosownych decyzji i wniosków. Na zakończenie spotkania Przewodniczący RO zaprosił związkowców do udziału w XIX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy do Lichenia , która odbędzie się w dniach 21-22.04. 2018 r i do Kalisza w dniu 01.05.18 na Pielgrzymkę do Św. Józefa Patrona Robotników.