Wybory związkowe w Oddziale Turek zakończone!

03.03.2023 r. wybory w OZ NSZZ „S” przy Sintur Sp. z o.o.  Przewodniczącym Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ponownie Zbigniew Sobiś. Członkami Komisji Zakładowej zostali: Małgorzata Michalak, Paweł Świtalski, Jan Wiśniewski i Roman Grzybowski. Elektorami do wyboru delegatów na WZD Regionu Konin w okręgu łączonym zostali: Małgorzata Michalak, Roman Grzybowski i Zbigniew Sobiś.

Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Mleczarni TUREK Sp z o.o  dalej przewodniczył będzie Mirosław Wasilewski z członkami Komisji Zakładowej zostali w składzie: Krzysztof Derucki, Marzena Jakubowska, Monika Królikowska, Tomasz Naszkowski. Agnieszka Galas, Monika Królikowska i Mirosław Wasilewski  elektorami do wyboru delegatów na WZD Regionu Konin w okręgu łączonym. Wybory odbyły się 04.03.2023 r.

07.03.2023 r. w sali obrad im. Solidarności w Urzędzie Miasta Turku odbyło się zebranie wyborcze członków Organizacji Międzyzakładowej  NSZZ „Solidarność” przy Starostwie Powiatowym. Przewodniczącą Komisji Międzyzakładowej została Karolina Augustyniak. Członkami Komisji Międzyzakładowej zostali: Bogdan Kawka, Anna Grosicka, Edyta Przyszło i Artur Przyszło. Elektorami do wyboru delegatów na WZD Regionu Konin w okręgu łączonym zostali: Hanna Kaprzyk, Edyta Przyszło i Henryk Zagozda.

09.03.2023 r. zebranie wyborcze delegatów najliczniejszej Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Powiecie Tureckim także przyniosło zmianę przewodniczącego. Jacek Kubiak zastąpił Zbigniewa Ryczyńskiego. Wybrano 12 osobową Komisję Międzyzakładową w składzie: Adam Białas, Renata Binkowska, Monika Brzostowska, Agata Jasnowska, Anna Jońska-Choinka, Agnieszka Koszykowska, Marzena Maćków, Izabela Matusiak, Teresa Płuciennik, Agnieszka Rajczyk, Katarzyna Tomtała, Jerzy Urbańczyk.

Adam Białas, Jacek Kubiak i Zbigniew Ryczyński  delegatami na WZD Regionu Konin.

Decyzją RKW Konin utworzono dwa okręgi wyborcze łączone do wyboru delegatów na WZD Regionu Konin z elektorów. Wybrano trzech delegatów w osobach: Hanna Kaprzyk, Agata Wojtczak-Jarońska, Mirosław Wasilewski.

Wybory z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej nadzorował Andrzej Kałużny.

Informację przygotował: Andrzej Kałużny