Wyróżnieni w podziękowaniu za…

Honorowa odznaka im. Ryszarda Stachowiaka to zaszczytne wyróżnienie nadawane osobom, które poprzez swoją działalność wnoszą wybitny wkład w szerzenie ideałów, które stały się fundamentem NSZZ „Solidarność”.

   W dniu 8 grudnia 2012 r. na II sesji X Walnego Zebrania Delegatów Regionu Konińskiego w podziękowaniu za dotychczasową, wieloletnią działalność, w imieniu Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” oraz Kapituły Honorowej Odznaki im. Ryszarda Stachowiaka, przewodniczący ZR Zdzisław Nowakowski wręczył to zaszczytne wyróżnienie;

 Antoniemu Tyczce -  przewodniczącemu NSZZ „Solidarność” ZE PAK  oraz

 Markowi Skrzypczakowi - dyrektorowi Kopalni Soli w Kłodawie.

 Odznaczonym serdecznie gratulujemy.

files/images/news/DSC_3340_.JPG