XI WZD sesja II NSZZ Solidarność” Regionu Konińskiego

Na ratunek kopalniom i elektrowniom

Związkowcy z NSZZ  „Solidarność” Regionu Konińskiego są bardzo zaniepokojeni sytuacją w sektorze energetycznym i górniczym. Plany likwidacji elektrowni i kopalń wzbudzają obawy o tysiące miejsc pracy. Związkowcy liczą na interwencję Premier Beaty Szydło.

Zanim rozpoczęły się obrady XI Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ „solidarność” Regionu Konińskiego delegaci i zaproszeni  goście mieli okazję zobaczyć przedpremierowy pokaz filmu „Tworzyliśmy Solidarność”  w reżyserii Andrzeja Mosia oraz zapoznać się z najnowszą publikacją Oddziału IPN  w Poznaniu  opisującą działania konińskiej Solidarności podczas stanu wojennego  „NSZZ Solidarność Regionu Konińskiego  – wybór źródeł t. II (lata 1981-1989)”. Obydwie pozycje spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem przez zgromadzoną na XI sesji WZD Regionu Konińskiego publiczność. 

Więcej szkoleń i spotkań organizacji związkowych


Obrady WZD rozpoczęto od symbolicznej minuty ciszy na cześć ofiar stanu wojennego. Po części oficjalnej rozpoczęto dyskusję nad problemami , które pojawiły się od ostatniej sesji WZD. Związkowcy doszli do wniosku, że nieco zaniedbali niektóre z postanowień zawartych podczas poprzedniego zjazdu. Jedną z tych kwestii było organizowanie spotkań      z członkami organizacji związkowych, zwłaszcza tych mniejszych, które nie mają swoich przedstawicieli w Zarządzie Regionu.  Przewodniczący konińskiej Solidarności Zdzisław Nowakowski obiecał, że dołoży wszelkich starań, aby podobne spotkania odbywały się częściej i regularnie. Ponadto związkowcy zaapelowali , aby Zarząd Regionu organizował więcej szkoleń. Największe zapotrzebowanie jest na szkolenia dla komisji rewizyjnych oraz    te związane z prowadzeniem finansów w Związku.

Przyszłość elektrowni i kopalń


Sektor paliwowo-energetyczny w Regionie Konińskim tworzy wiele miejsc pracy, jednak zapowiadana likwidacja Elektrociepłowni w Adamowie , Kopalni Węgla Brunatnego                w Adamowie i brak nowych inwestycji w Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie i Elektrowni Pątnów i Gołsawice, w najbliższej przyszłości spowodują utratę wielu miejsc pracy ,               co negatywnie wpłynie na  te obszary  społeczno-gospodarcze, których funkcjonowanie uzależnione jest od sektorów paliwowego i energetycznego. Zdaniem związkowców  za złą sytuację w górnictwie i konińskich elektrociepłowniach odpowiedzialna jest źle prowadzona polityka przez byłe już Ministerstwo Skarbu Państwa. Związkowcy z konińskiej Solidarności podjęli dotychczas  wiele działań zmierzających do unormowania sytuacji w górnictwie i energetyce, jednak spotkania z wojewodą i marszałkiem województwa wielkopolskiego    nie przyniosły  oczekiwanych rezultatów. Dlatego w październiku wystosowano apel     do Premier RP Beaty Szydło. – Region konińsko-turkowski jest nierozerwalnie związany           z wydobywaniem węgla brunatnego, który zapewnia utrzymanie kilkunastu tysiącom rodzin. Zagrożona jest przyszłość Zespołu Elektrowni  Pątnów – Adamów – Konin i istnienie wielu firm, które z nimi kooperują. Uważamy, że uratowanie kilkunastu tysięcy miejsc pracy, a także zabezpieczenie 7 proc. krajowej produkcji energii  leży w interesie społecznym Pani Rządu – czytamy w apelu do Premier Szydło.  Choć do czasu XI sesji WZD nie dotarła jeszcze odpowiedź z Kancelarii Premiera, związkowcy liczą na zaangażowanie Prezes Rady Ministrów w sprawę rozwoju sektora paliwowo-energetycznego.

Podsumowania i plany na przyszłość

Delegaci podsumowali także działalność w różnych obszarach m.in. udział w manifestacjach      i pikietach, służbę przy grobie bł. ks. Popiełuszki, a także organizację corocznych Pielgrzymek NSZZ „Solidarność” do Lichenia.  Nie zabrakło także podziękowań dla pocztów sztandarowych, które uczestniczą w wielu wydarzeniach organizowanych przez Region Koniński podnosząc rangę tych uroczystości. Na koniec zebrania przewodniczący ZR zaprosił wszystkich na „opłatek”, który może stanowić pierwsze ze spotkań komisji zakładowych,         o które wnosili związkowcy podczas WZD.

files/images/news/20161222/DSCN0889 (Copy).JPG

files/images/news/20161222/DSCN0898 (Copy).JPG

files/images/news/20161222/DSCN0902 (Copy).JPG

files/images/news/20161222/DSCN0913 (Copy).JPG

files/images/news/20161222/DSCN0916 (Copy).JPG