XII Walne Zebranie Delegatów Regionu Konińskiego

XII Walne Zebranie Delegatów Regionu Konińskiego NSZZ „Solidarność” odbyło się w Koninie w dniu 30 czerwca 2018r.

Przewodniczącego Zarządu Regionu na kadencję 2018-2022 ponownie wybrano Zdzisława Nowakowskiego .

 

Skład Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Konin :

1. Białas Adam –Oświata Turek

2. Gajda Marek – Saint Gobain HPM Polska  Koło

3. Grochowski Krzysztof – KWB Konin

4. Kaczmarek Piotr – Kopalnia Soli Kłodawa S.A.

5. Kałużny Andrzej – KWB Adamów

6.Kaprzyk Hanna – MOPS Turek

7. Kompanowski Marek – Sokołów S.A.

8. Ładowski Remigiusz –Roland International Polska Sp. z o.o.

9. Matuszak Grzegorz – KWB Konin

10. Mielcarek Radosław – Spółdzielnia Inwalidów „Przyjaźń”

11. Puszkiewicz Jadwiga – Wojewódzki Szpital Zespolony Konin

12. Reśkiewicz Mirosław – ZE  PAK S.A

13. Romański Dariusz – ZUS II O/Poznań

14. Romecki Sławomir – Mostostal WECHTA Sp. z o.o.

15. Rutkowski Roman – ENERGA Operator S.A.

16. Skieresz Artur – IMPEXMETAL S.A. Aluminium Konin

17. Stasiak Marcin – MZWiK Koło

18. Wiśniewska Ewa – Oświata Konin

19. Zasada Krzysztof - Saint Gobain HPM Polska  Koło

20. Zgarda Tomasz - IMPEXMETAL S.A. Aluminium Konin

21. vakat

Regionalna Komisja Rewizyjna :

 1. Romanowski Bogdan- przewodniczący
 2. Szmyt Barbara – z-ca przewodniczącego
 3. Dobropolska Anna – sekretarz
 4. Jasiński Grzegorz – członek
 5. Filipiak Andrzej – członek

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów :

 1. Nowakowski Zdzisław – przewodniczący ZR
 2. Matuszak Grzegorz
 3. Skieresz Artur

Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Konin odbyło się 13 lipca 2018r. Wybrano 6-cio osobowe Prezydium:

 1. Nowakowski Zdzisław – przewodniczący
 2. Rutkowski Roman – z-ca przewodniczącego , sekretarz
 3. Ładowski Remigiusz – z-ca przewodniczącego
 4. Skieresz Artur – z-ca przewodniczącego , skarbnik
 5. Matuszak Grzegorz – członek
 6. vakat

uchwały i stanowiska