XV OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Pod hasłem: „Maryjo umocnij wiarę w Syna Bożego”   odbyła się w dniach 05-06 kwietnia 2014r. jubileuszowa XV Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu.

Pielgrzymka rozpoczęła się w sobotę o godz. 19.00 Drogą Krzyżową, którą poprowadził Ks. Grzegorz Molewski.

Kulminacyjnym punktem tegorocznej pielgrzymki była msza św., której przewodniczył  ks. biskup Kazimierz Ryczan  - duszpasterz ludzi pracy.

W pielgrzymce uczestniczyło około 15 tyś. związkowców NSZZ „Solidarność” wraz z rodzinami. Komisję Krajową reprezentował zastępca przewodniczącego KK - Bogdan Biś.

Po zakończeniu mszy św. związkowcy wraz z pocztami sztandarowymi modlili się pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki – Kapelana Solidarności.

 Przedstawiciele poszczególnych regionów złożyli kwiaty pod pomnikami:  bł. papieża Jana Pawła II, bł. ks, Jerzego Popiełuszki i pomnikiem upamiętniającym wydarzenia Sierpnia 1980r.

Tegoroczną  Pielgrzymkę do Lichenia uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Zespole Szkół Górniczo - Energetycznych w Koninie pod dyrekcją kapelmistrza Pana Roberta Żurańskiego.