Związkowcy w biurach PO

Patologia na rynku pracy oraz brak dialogu społecznego są powodem, który wymusza na liderach Konińskiej Solidarności rozpoczęcie działań wpisujących się w protest Międzyzwiązkowego Sztabu Protestacyjnego. Postulaty składane w biurach poselskich 9 marca 2015r. rozpoczęły wskazywanie ślepej polityki koalicji PO-PSL na rynku pracy (umowy śmieciowe, elastyczny czas pracy, wydłużanie wieku emerytalnego, oraz przymus pracy na emigracji), która niszczy polski rynek pracy doprowadzając do patologii i zmian w prawie pracy opartych na optymalizacji kosztów za wszelka cenę. Delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie odwiedziła biuro poselskie Platformy Obywatelskiej i na ręce Posła Tomasza Nowaka złożyła petycję z postulatami central związkowych. W trakcie spotkania poruszono również zagadnienia trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy w Koninie, rosnącego bezrobocia oraz masowej emigracji zarobkowej młodych ludzi z naszego Regionu. Podstawowym zarzutem jaki wielokrotnie był podkreślany przez liderów związkowych na spotkaniu, jest brak dialogu społecznego i jednostronne narzucanie społeczeństwu rozwiązań prowadzących do zubożenia. 12 postulatów jakie zostały przekazane Posłowi PO Panu Tomaszowi Nowakowi wskazują, na jaką politykę nie będzie zgody Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie, a brak dialogu rozpocznie protesty wobec anty-pracowniczej polityki rządu.

Za Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie

Zastępca Przewodniczącego Roman Rutkowski

files/images/news/20150310/negocjacje.jpg