Związkowy poniedziałek

W  dniu  20.04.2015 r  w  siedzibie  Rady  Oddziału  NSZZ ”Solidarność” w  Turku odbyło  się   zebranie  członków  Rady   Oddziału   i   Przewodniczących   Komisji   Zakładowych.  

Przewodniczący  RO  Andrzej  Kałużny  przekazał  zebranym  informacje:

-z  posiedzenia ZR  Konin,  które  odbyło  się  w  dniu 17.04.2015r  w szczególności ze sztabu Akcji Protestacyjnej KK NSZZ „S”, i  z przygotowań do XVI Ogólnopolskiej Pielgrzymki NSZZ „S” do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu,

-z pierwszego   zwołanego   przez   Starostę   Tureckiego  w  dniu  27.03.2015 r  posiedzenia nowo  powołanej  Powiatowej  Rady  Rynku  Pracy.  Zgodnie  z  informacją  PUP  w  Turku  na  dzień 25.03.15  r   zarejestrowanych  było  3468  osób  bezrobotnych,    stopa  bezrobociawynosiła  9,9%  i wpłynęły  152  oferty  pracy.   

Ponad  to zapoznano   związkowców  z  informacją  prawną  KK na  temat  badania statysty -cznego SOF-2F,omawiano  sytuację  w  oświacie  w  związku  z  planowanym protestem, bieżące  działania   MOZ NSZZ ”Solidarność”   przy    Starostwie   Powiatowym w  związku  ze  zmianą   regulaminu   organizacyjnego   w  UM  Turku,  który  jest   objęty   działalnością MOZ przy Starostwie Powiatowym, obchody XXXV-lecia  powstania NSZZ ”Solidarność”  oraz  sprawy organizacyjno- techniczne  związane  z  coroczną   związkową   Pielgrzymką  Ludzi  Pracy  do  Lichenia.

Uczestnikom  spotkania  przekazano  także   zaproszenia  do  udziału  w   VI  sesji  Rady  

Powiatu  w dniu  27.04.15,  XXIII  Ogólnopolskiej  Pielgrzymce  Robotników  do  św. Józefa  w  Kaliszu  w  dniu 1.05.15  oraz   obchodach  Święta  Flagi  Państwowej  w  dniu  2.05.15  i   224  rocznicy  uchwalenia Konstytucji  3 Maja  w  dniu  3.05.15.