Życzenia Noworoczne

Koleżanki i Koledzy

Przed Nami nowy 2023 rok. Jesteśmy w okresie zebrań sprawozdawczo-wyborczych. Wszystkim tym, którzy kończą swą aktywną działalność związkową składam serdeczne podziękowania a dla tych, którzy będą kontynuować lub zostaną wybrani na kadencję 2023-2028 mam dobrą wiadomość: NSZZ „Solidarność” jest i będzie związkiem zawodowym, na który zawsze mogą liczyć ludzie pracy.

Życzę wszystkim członkom, sympatykom i ich rodzinom dużo zdrowia i wiary. W Wiary w Boga ale przede wszystkim w ludzi, którym powierzamy kierownictwo naszych organizacji związkowych. W myśl powiedzenia „Razem możemy więcej” ufam, że wspólnie przy Bożej opatrzności pokonamy czekające Nas w 2023 r. problemy i zagrożenia.

Ze Związkowym Pozdrowieniem
Przewodniczący Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Turku
Andrzej Kałużny