Przemoc psychiczna w pracy - mobbing

Mobbing oznacza działania lu zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. (...)

Jeśli doświadczasz mobbingu i szukasz pomocy zadzwoń 512 405 855